น้ำตกผาดำ

น้ำตกผาดำ สงขลา
น้ำตกผาดำยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดสงขลาที่กำลังพัฒนา น้ำตกแห่งนี้อยู่ในบริเวณผืนป่าเขาแก้วซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด อดีตเคยเป็นพื้นที่สีแดง เป็นที่ยึดครองของพรรคคอมมิวนิสต์ ประกอบกับสภาพความเป็นป่าใหญ่ดิบชื้น ไม่สะดวกในการเดินทาง ทำให้น้ำตกผาดำยังไม่เป็นที่รู้จัก การเดินทางสามารถใช้ถนนสายกาญจนวนิชมุ่งหน้าไปยังอำเภอสะเดา เลี้ยวขวาไปยังบ้านบาโรย ท่านจะพบกับสำนักงานอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำคลองอู่ตะเภา ที่พร้อมต้อนรับนำท่านไปสัมผัสบรรยากาศป่าด้วยการเดินเท้าไปยังบริเวณป่าผาดำ ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง หากต้องการรถช่วยอำนวยความสะดวกย่นระยะทางหน่วยอนุรักษ์จะมีรถบริการให้ด้วย หลังจากท่านชื่นชมพันธุ์ไม้แปลกตาของป่าต้นน้ำทั้งสองข้างทางไม่นาน ท่านจะมาถึงจุดรวมมีศาลาอยู่ 1 หลังเพื่อให้ท่านนั่งพักหายเหนื่อย ก่อนที่จะเดินทางขึ้นไปยังที่พักแรมบนผืนป่าผาดำ ระยะทางจากศาลาที่จุดรวมก่อนเดินทางไปน้ำตกผาดำ ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ชันไม่มากนักประมาณ 2 กิโลเมตร และพื้นที่ชันมากอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ในระหว่างการเดินทางท่านจะผ่านน้ำตกใน 5 ช่วง ช่วงที่ 1 เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 10 เมตร ทางลงไปเล่นน้ำตกช่วงนี้ค่อนข้างลำบากจึงไม่ค่อยมีใครลงไปเล่น ช่วงที่ 2 เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 15 เมตร เป็นช่วงที่มีน้ำตกสวยงาม ลงไปเล่นน้ำได้ สายของน้ำตกจะลงตรงมาด้านล่างก็จะเป็นแอ่งน้ำและมีพื้นด้านล่างเป็นพื้นทราย ช่วงที่ 3 เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 12 เมตร บริเวณน้ำตกช่วงนี้เป็นโขดหินและเป็นพื้นที่ชันจึงไม่สะดวกที่จะไปเล่นน้ำตกในช่วงนี้เพราะว่าค่อนข้างจะอันตราย ช่วงที่ 4 เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 50 เมตร และเป็นช่วงที่มีน้ำตกสวยที่สุด มีบริเวณกว้างเหมาะแก่การชมและการเล่นน้ำ ในช่วงฤดูฝนสายน้ำที่ไหลลงมาจะมี 3 สาย ซึ่งเป็นสายหลัก 1 สาย และสายย่อยแตกออกอีก 2 สาย ไหลลงมาแลเห็นเป็นสายน้ำสีขาวสดสะพรั่งตัดกับผาโขดหินสีดำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของน้ำตกแห่งนี้จนได้ชื่อว่าน้ำตกผาดำ ส่วนฤดูแล้งจะมีน้ำไหลลงมาเพียงสายเดียวเท่านั้นและจำนวนน้ำก็จะน้อยมาก ถ้าหากท่านมาตอนฤดูฝนท่านจะสัมผัสความสวยงามของน้ำตกได้มากกว่าในช่วงฤดูแล้ง
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ
สงขลา
ภาคใต้
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคเหนือ