แก่งสร้อย

แก่งสร้อย ลำพูน

แก่งสร้อย ล่องเรือจากแพท่าน้ำก้อไปทางซ้าย ซึ่งจะไปสู่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ใช้ระยะเวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง ถึง แก่งสร้อยเกาะกลางน้ำ จะมองเห็นเจดีย์สีขาวเด่นสง่าอยู่กลางเกาะ แก่งสร้อยเป็นส่วนหนึ่งของอาณา จักรเมืองสร้อยมีอายุกว่า 800 ปี มีเจ้าเมืองปกครองสืบต่อ กันมาหลายยุคหลายสมัย และ มีพญาอุดมเป็น ผู้ปกครองเมืององค์สุดท้าย จากนั้นเมืองสร้อยก็จมอยู่ในท้องน้ำ ยังคงมีซากกำแพงเก่าให้เห็นอยู่ เจดีย์ได้ ชำรุดมาตามกาลสมัยและได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยครูบาศรีวิชัยให้ดูสวยงามมาจนทุกวันนี้

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ
ลำพูน
ภาคใต้
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคเหนือ